*** Các Dịch Vụ Unlock Không Phải iPhone => Không Bảo Hành Code ( Sai Code Không Hoàn Tiềnn ) ***

*** Hầu Hết Các Dịch Vụ Unlock => Sai Nhà Mạng Không Hoàn Tiền***


*** Non IPhone Service - WRONG CODE => NO RE-FUND ***

*** Almost Services => Wrong Carrier No Refund ***


Cửa Hàng Có Số Lượng Imei Nhiều
Xin Vui Lòng Liên Hệ Với Chúng Tôi Để Được Set Giá Tốt


Foreign Customer Add Fund Via Paypal Please Contact Us For Better Price Set

PLEASE READ CAREFULLY OUR NOTE - EACH SERVICES - ABOUT NO REFUND POLICY

Quy Định ( Policy ) Unlock iPhone - Update 20/11/2016

Chính Sách Quy Định Đặt Hàng Unlock iPhone - 20/11/2016 - VUI LÒNG XEM KỸ TRƯỚC KHI ĐẶT HÀNG

1/ Kể từ 20/11/2016, tất cả các đơn hàng Unlock - Mở khóa mạng các dòng máy iPhone sẽ được "BẢO HÀNH TRẠNG THÁI UNLOCKED - QUỐC TẾ " trong vòng 3 THÁNG KỂ TỪ NGÀY BÁO KẾT QUẢ THÀNH CÔNG. Sau 3 tháng chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm unlock lại hoặc hoàn tiền cho các đơn hàng vẫn còn lock hoặc bị lock lại. Chúng tôi vẫn hỗ trợ gửi bảo hành tới Nguồn sau 3 tháng nếu có thể.

2/ Các máy bị báo mất, Blacklist, nợ cước , .... bị khóa lại theo các chính sách mới của nhà mạng sẽ không được hỗ trợ bảo hành. Hoặc sẽ được bảo hành theo quy định 3 Tháng như điều 1 hiện tại ( Trường hợp này chưa bao giờ xảy ra, nhưng chúng tôi vẫn phải thông báo trước theo quý định của nhà mạng và Nguồn )

3/ Tất cả các dịch vụ dù là không relock hoặc "có thể relock" như dịch vụ Worldwide cũng chỉ bảo hành 3 Tháng theo quy định hiện hành.

Xin vui lòng xem kỹ trước khi đặt hàng.

 

iPhone Unlock New Policy - 11/20/2016 - PLEASE READ BEFORE PLACE ORDERS

1/ From 11/20/2016, all orders for iPhone Unlocked will be " UNLOCKED STATUS WARRANTY UNDER 3 MONTHS " from the delivery date. After 3 months, we will not respone to re-unlock or refund to any orders had "Re-Locked Problem" or "Still Locked". We still send the verifield orders to Source if we can.

2/ Any Blacklist, Stolen, Unpaid Bill, ... which would be locked by any new policy from Carrier will not be warranty. Or they will be under 3 months warranty like uper rule ( It never happen before but we have to alert to you with Carrier and Source's Policy)

3/ All services include non-relock or relock ( like worldwide service ) just be warranty under 3 months.

PLEASE READ THIS CAREFULLY BEFORE PLACE ANY ORDERS. THANK YOU.

 

 

Powered by Dhru Fusion